ProduktArtica Proxy: 4.30.000000
CVECVE-2022-37153
Krytyczność6.1 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisZdalny atakujący może nakłonić ofiarę do skorzystania ze specjalnie spreparowanego łącza i wykonać dowolny kod HTML i skrypt w przeglądarce użytkownika w kontekście podatnej na ataki witryny.
AktualizacjaNO
Linkhttp://github.com/Fjowel/CVE-2022-37153