ProduktSterownik Dell dbutil_2_3.sys
Numer CVECVE-2021-21551
Krytyczność8.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisNiewystarczająca kontrola dostępu może prowadzić do eskalacji uprawnień, odmowy usługi lub ujawnienia informacji. Wymagany jest lokalny dostęp uwierzytelnionego użytkownika. Aby zapewnić najlepszą ochronę, firma Dell zaleca usunięcie sterownika dbutil_2_3.sys z systemu, wykonując jedną z trzech opcji, które można znaleźć na stronie producenta.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000186019/dsa-2021-088-dell-client-platform-security-update-for-dell-driver-insufficient-access-control-vulnerability