Cztery firmy zajmujące się przesyłem gazu w Stanach Zjednoczonych poinformowały o prawdopodobnych atakach na systemy teleinformatyczne służące do elektronicznej wymiany danych (EDI – Electronic Data Interchange) oraz strony internetowe. Zarówno EDI, jak i strony były obsługiwane przez podmiot zewnętrzny – Latitude Technologies. Systemy zostały odtworzone, a przerwa w ich działaniu nie wpłynęła na działanie automatyki przemysłowej, dotknęła jedynie procesy rozliczenia zapotrzebowania na gaz.

Źródła: