ProduktCisco Nexus 3000 Series Switches
Cisco Nexus 9000 Series Switches NX-OS Mode: 9.2(3), 9.3(3)
CVECVE-2020-3394
Krytyczność6.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu błędu logicznego w implementacji polecenia „enable” w funkcji Enable Secret. Użytkownik lokalny może wydać polecenie „enable” i uzyskać pełne uprawnienia administracyjne w systemie docelowym.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n3n9k-priv-escal-3QhXJBC
ProduktUCS 6400 Series Fabric Interconnects
Cisco UCS Manager: 4.0
CVECVE-2020-3504
Krytyczność2.9
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu nieprawidłowej obsługi parametrów polecenia CLI w lokalnym interfejsie zarządzania (local-mgmt). Użytkownik lokalny może wykonywać określone polecenia w lokalnym interfejsie CLI i przeprowadzać atak typu „odmowa usługi” (DoS).
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-cli-dos-GQUxCnTe