ProduktCisco SD-WAN Solution software, wersje wcześniejsze niż 19.2.2:
vBond Orchestrator Software
vEdge 100 Series Routers
vEdge 1000 Series Routers
vEdge 2000 Series Routers
vEdge 5000 Series Routers
vEdge Cloud Router Platform
vManage Network Management System
vSmart Controller Software
Numer CVECVE-2020-3265
Krytyczność7.0 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNiewystarczająca weryfikacja danych wejściowych może umożliwić atakującemu podniesienie uprawnień poprzez przesłanie spreparowanych żądań.
Numer CVE CVE-2020-3266
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Niewystarczająca weryfikacja danych wejściowych może umożliwić atakującemu wykonanie dowolnego polecenia.
Numer CVE CVE-2020-3264
Krytyczność 7.1 /10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
Opis Niewystarczająca weryfikacja danych wejściowych może umożliwić atakującemu dostęp do wrażliwych danych.
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwpresc-ySJGvE9
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwclici-cvrQpH9v
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwanbo-QKcABnS2