ProduktExpedition 1.0.107 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2018-10143
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisPomyślne wykorzystanie tej podatności może umożliwić nieuwierzytelnionej osobie atakującej ze zdalnym dostępem uruchomienie poleceń na poziomie systemu na urządzeniu obsługującym tę usługę / aplikację.
Linkhttps://security.paloaltonetworks.com/CVE-2018-10143