Firma Cisco wydała 50 aktualizacji naprawiających podatności w jej produktach, spośród których 3 oznaczone są jako krytyczne.

Opis podatności:

CVE-2018-0448 – umożliwia nieuwierzytelnionemu, zdalnemu użytkownikowi na ominięcie uwierzytelnienia i dokonanie nieautoryzowanych modyfikacji istniejących użytkowników, jak również tworzenie nowych.

Dotyczy wszystkich wersji Cisco DNA Center wcześniejszych niż 1.1.4.

CVE-2018-15386 – umożliwia nieuwierzytelnionemu, zdalnemu użytkownikowi na ominięcie uwierzytelnienia i pobieranie oraz modyfikacje plików systemowych.

Dotyczy Cisco DNA Center w wersji 1.1.

CVE-2018-15379 – umożliwia nieuwierzytelnionemu, zdalnemu użytkownikowi przesyłanie dowolnych plików.

Dotyczy Cisco PI w wersji od 3.2 do 3.4 jeżeli serwer TFTP jest włączony.

Pozostałe podatności (High):

Pozostałe podatności (Medium):