ProduktAironet 1540 Series APs
Aironet 1560 Series APs
Aironet 1810, 1815, 1840, 1850 Series APs
Aironet 2800 Series APs
Aironet 3800 Series APs
Numer CVECVE-2020-3552
Krytyczność7.4 / 10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
AktualizacjaTAK
OpisLuka jest spowodowana niewystarczającym sprawdzaniem poprawności danych wejściowych. Atakujący może wykorzystać tę podatność łącząc się jako klient przewodowy z interfejsem Ethernet urządzenia, którego dotyczy luka, i wysyłając serię określonych pakietów w krótkim czasie, co może pozwolić mu na restart urządzenia.
linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-ethport-dos-xtjTt8pY