29 listopada Cisco opublikowało informację o podatnościach i aktualizacjach do oprogramowania WebEx: Cisco WebEx ARF Player oraz Cisco WebEx WRF Player.

Podatności jest krytyczna i umożliwia napastnikowi zawieszenie aplikacji lub zdalne wywołanie kodu w wyniku otwarcia odpowiednio spreparowanego pliku ARF lub WRF. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacją na stronie producenta i zastosowanie niezbędnych aktualizacji.

Multiple Vulnerabilities in Cisco WebEx Recording Format and Advanced Recording Format Players