17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Enea.

W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w  cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na cyberzagrożenia.

Enea – to kolejna spółka energetyczna, z którą CERT PSE nawiązał współpracę. W marcu br. analogiczne porozumienie zostało zawarte ze spółką ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

W wyniku zawartych porozumień, CERTy PSE, Enea i Energa – oprócz operacyjnej współpracy – będą prowadziły działania organizacyjne i techniczne zmierzające do  utworzenia zespołu CERT dla całego sektora energetycznego.