Dziś, tj. 21 lipca 2017 r., PSE podpisały porozumienie z sektorowym CERT-em energetycznym w Norwegii. W ramach współpracy oba zespoły będą wymieniały się informacjami o  zagrożeniach, dzieliły się  wiedzą w zakresie obrony sektora energetycznego przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni oraz wspierały się w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat  bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Warto podkreślić, że dla PSE jest to pierwsza tego typu umowa z partnerem zagranicznym, tym cenniejsza, że KraftCERT jest  podmiotem dedykowanym i odpowiedzialnym za koordynację działań stricte w sektorze energetycznym.

KraftCERT został utworzony w 2014 r. przez norweskie firmy z branży energetycznej: Hafslund, Statkraft i Statnett z inicjatywy NorCERT oraz Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii. Jako  CERT sektorowy  specjalizuje się w monitorowaniu, analizie i reakcji na incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa ściśle w obszarze energetyki.