ProduktVMware vCenter Server 8
VMware vCenter Server 7
Cloud Foundation 5.x
Cloud Foundation 4.x
Numer CVECVE-2024-37079
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor mający dostęp sieciowy do serwera vCenter może wyzwolić te luki, wysyłając specjalnie spreparowany pakiet sieciowy, który może potencjalnie spowodować zdalne wykonanie kodu.
  
Numer CVECVE-2024-37080
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor mający dostęp sieciowy do serwera vCenter może wyzwolić te luki, wysyłając specjalnie spreparowany pakiet sieciowy, który może potencjalnie spowodować zdalne wykonanie kodu.
  
Numer CVECVE-2024-37081
Krytyczność7,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUwierzytelniony użytkownik lokalny z uprawnieniami innymi niż administracyjne może wykorzystać te problemy w celu podniesienia uprawnień do uprawnień roota na urządzeniu vCenter Server Appliance.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/SecurityAdvisories/0/24453