ProduktBitbucket Server: 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.1.0, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.0, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.0, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.6.0, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 7.6.15, 7.6.16, 7.7.0, 7.7.1, 7.8.0, 7.8.1, 7.9.0, 7.9.1, 7.10.0, 7.10.1, 7.11.1, 7.11.2, 7.12.0, 7.12.1, 7.13.0, 7.13.1, 7.14.0, 7.14.1, 7.14.2, 7.15.0, 7.15.1, 7.15.2, 7.15.3, 7.16.0, 7.16.1, 7.16.2, 7.16.3, 7.17.0, 7.17.1, 7.17.2, 7.17.3, 7.17.4, 7.17.5, 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9, 7.18.0, 7.18.1, 7.18.2, 7.18.3, 7.18.4, 7.19.0, 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 7.19.4, 7.19.5, 7.20.0, 7.20.1, 7.20.2, 7.20.3, 7.21.0, 7.21.1, 7.21.2, 7.21.3, 8.0.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.1.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.0, 8.2.1, 8.3.0
Bitbucket Server and Data Center: 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.1.0, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.0, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.0, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.6.0, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14, 7.6.15, 7.6.16, 7.7.0, 7.7.1, 7.8.0, 7.8.1, 7.9.0, 7.9.1, 7.10.0, 7.10.1, 7.11.1, 7.11.2, 7.12.0, 7.12.1, 7.13.0, 7.13.1, 7.14.0, 7.14.1, 7.14.2, 7.15.0, 7.15.1, 7.15.2, 7.15.3, 7.16.0, 7.16.1, 7.16.2, 7.16.3, 7.17.0, 7.17.1, 7.17.2, 7.17.3, 7.17.4, 7.17.5, 7.17.6, 7.17.7, 7.17.8, 7.17.9, 7.18.0, 7.18.1, 7.18.2, 7.18.3, 7.18.4, 7.19.0, 7.19.1, 7.19.2, 7.19.3, 7.19.4, 7.19.5, 7.20.0, 7.20.1, 7.20.2, 7.20.3, 7.21.0, 7.21.1, 7.21.2, 7.21.3, 8.0.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.1.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.0, 8.2.1, 8.3.0
CVECVE-2022-36804
Krytyczność9.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie z dostępem do publicznego repozytorium lub uprawnieniami do odczytu prywatnego repozytorium Bitbucket może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP i wykonać dowolne polecenia systemu operacyjnego na serwerze.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://jira.atlassian.com/browse/BSERV-13438
http://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/bitbucket-server-and-data-center-advisory-2022-08-24-1155489835.html