ProduktSymantec Privileged Access Management: 3.4.0, 3.4.6, 4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.1.0
CVECVE-2022-25625
Krytyczność9.9 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H
OpisUżytkownik zdalny może uzyskać dostęp do danych konfiguracji administracji i zmieniać wartości.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://support.broadcom.com/external/content/SecurityAdvisories/0/20850