ProduktDirectory Services Connector, wersja 4.1.17 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-5148
Krytyczność8.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N  
OpisDomyślna konfiguracja agenta SSO SonicWall wykorzystuje Microsoft NetAPI do sondowania powiązanych adresów IP w sieci, co umożliwia atakującemu przechwycenie hashu hasła uprzywilejowanego użytkownika i wykorzystanie agenta SSO do uwierzytelnienia.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0003