ProduktmbCONNECT24, mymbCONNECT24, wersja 2.6.1 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-24569
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L
AktualizacjaTAK
OpisLuka typu blind SQL Injection w komponencie knximport umożliwia zalogowanym atakującym dostęp do dowolnych informacji. Podatność tą można całkowicie zniwelować dla zdalnych atakujących poprzez wykorzystanie restrykcyjnego zewnętrznego firewall’a.
Numer CVECVE-2020-24568
Krytyczność7.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L
AktualizacjaTAK
OpisLuka typu blind SQL Injection w komponencie lanccompenent umożliwia zalogowanym atakującym dostęp do dowolnych informacji.
Numer CVECVE-2020-24570
Krytyczność8.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisLuka związana z Server-side request forgery (SSRF) lub Cross-site request forgery (CSRF) w module com_mb24proxy może pozwolić atakującemu na kradzież informacji o sesji zalogowanych użytkowników poprzez spreparowany link.
Numer CVEBrak przypisanego CVE
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisAtakujący może użyć przestarzałego i nieużywanego oprogramowania innej firmy dołączonego do oprogramowania, co może pozwolić na zdalne wykonanie kodu.
Linkhttps://www.mbconnectline.com/fileadmin/SIM_2020-04-1.pdf