ProduktDell EMC Streaming Data Platform, wersje 1.1.x i 1.2.x
Numer CVECVE-2021-36326
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach paska SSL w interfejsie użytkownika (UI). Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę, prowadząc do obniżenia poziomu komunikacji między klientem a serwerem do formatu niezaszyfrowanego.
Numer CVECVE-2021-36327
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach umożliwiającą fałszowanie żądań po stronie serwera. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę do skanowania portów w sieciach wewnętrznych i wysyłania żądań HTTP do dowolnej wybranej przez siebie domeny.
Numer CVECVE-2021-36328
Krytyczność8.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach SQL Injection. Zdalny atakujący może potencjalnie wykorzystać tę lukę w celu wykonania poleceń SQL w celu wykonania nieautoryzowanych działań i pobrania poufnych informacji z bazy danych.
Numer CVECVE-2021-36329
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach pośredniego odwołania do obiektów. Zdalny atakujący może wykorzystać tę lukę w celu uzyskania poufnych informacji
Numer CVECVE-2021-36330
Krytyczność8.1 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach wygaśnięcia sesji. Zdalny nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę lukę w celu ponownego wykorzystania starych artefaktów sesji do podszywania się pod uprawnionego użytkownika.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/000193697/dsa-2021-205-dell-emc-streaming-data-platform-security-update-for-third-party-vulnerabilities