ProduktDell Client Platform, wiele modeli i wersji ze wsparciem dla:
BIOSConnect
HTTPS Boot
Numer CVECVE-2021-21571
Krytyczność5.9 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach certyfikatu. Zdalny, nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę podatność za pomocą ataku typu „man-in-the-middle”, który może prowadzić do odmowy usługi i manipulowania ładunkiem.
Numer CVECVE-2021-21572
CVE-2021-21573
CVE-2021-21574
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisFunkcja Dell BIOSConnect zawiera lukę związaną z przepełnieniem bufora. Uwierzytelniony użytkownik z uprawnieniami administratora i dostępem lokalnym może wykorzystać tę podatność w celu wykonania dowolnego kodu i ominięcia ograniczeń UEFI.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/000188682/dsa-2021-106-dell-client-platform-security-update-for-multiple-vulnerabilities-in-the-supportassist-biosconnect-feature-and-https-boot-feature