ProduktAdobe Acrobat Android: 24.4.2.33155
Numer CVECVE-2024-34129
Krytyczność6,3/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N
OpisLuka wynika z błędu sprawdzania poprawności danych wejściowych podczas przetwarzania sekwencji przeglądania katalogów. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP i odczytać dowolne pliki w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34130
Krytyczność5,5/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:nie dotyczy:nie
OpisLuka wynika z nieprawidłowej autoryzacji. Osoba atakująca zdalnie może uzyskać dostęp do poufnych informacji w systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/acrobat-android/apsb24-50.html