ProduktRed Hat Enterprise Linux for x86_64 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux for x86_64 – Extended Update Support 8.2 x86_64
Red Hat Enterprise Linux Server – AUS 8.2 x86_64
Red Hat Enterprise Linux Server – TUS 8.2 x86_64
Red Hat Enterprise Linux Server – Update Services for SAP Solutions 8.2 x86_64
dotNET on RHEL (for RHEL Server) 1 x86_64
dotNET on RHEL (for RHEL Workstation) 1 x86_64
dotNET on RHEL (for RHEL Compute Node) 1 x86_64
Numer CVECVE-2020-1147
Krytyczność9.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisWykryto, że .NET Core nie sprawdza poprawnie znaczników źródłowych plików XML. Zdalny, nieuwierzytelniony atakujący może wykorzystać tę podatność do wykonania dowolnego kodu, wysyłając specjalnie spreparowane żądania do aplikacji analizującej określone rodzaje plików XML lub aplikacji ASP.NET Core.
Linkhttps://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2938
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2939
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:2937