Popularny program PuTTY doczekał się nowej wersji swojego oprogramowania, która zawiera poprawki zabezpieczeń dla 8 podatności oznaczonych wysokim stopniu zagrożenia.

PuTTY to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych programów klienckich typu open-source, który umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do komputerów.

Prawie 20 miesięcy po wydaniu ostatniej wersji oprogramowania, twórcy PuTTY na początku tego tygodnia wydali najnowszą wersję 0.71 dla systemów Windows i Unix.

Więcej informacji wraz z podatnościami: https://thehackernews.com/2019/03/putty-software-hacking.html