ProduktAcrobat DC – wersja 24.002.20736 i wcześniejsze
Acrobat Reader DC – wersja 24.002.20736 i wcześniejsze
Acrobat 2020 – wersja 20.005.30574 i wcześniejsze
Acrobat Reader 2020 – wersja 20.005.30574 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2024-30284
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-30310
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu granicznego podczas przetwarzania plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowany plik PDF, nakłonić ofiarę do otwarcia go przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, wyzwolić zapis poza granicami i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2024-34094
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34095
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C]
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34096
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34097
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34098
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z niedostatecznej weryfikacji danych wejściowych wprowadzonych przez użytkownika podczas analizowania plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34099
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z nieprawidłowych ograniczeń dostępu podczas analizowania plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-34100
Krytyczność7,7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisLuka wynika z błędu „use after free” występującego podczas obsługi plików PDF. Osoba atakująca zdalnie może oszukać ofiarę, aby otworzyła specjalnie spreparowany plik PDF, wywołała błąd „use after free” i wykonała dowolny kod w systemie.
  
Numer CVECVE-2024-30311
Krytyczność3,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisPodatność wynika z warunku brzegowego. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowany plik PDF, nakłonić ofiarę do jego otwarcia, wywołać błąd odczytu poza granicami i odczytać zawartość pamięci systemu.
  
Numer CVECVE-2024-30312
Krytyczność3,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisPodatność wynika z warunku brzegowego. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowany plik PDF, nakłonić ofiarę do jego otwarcia, wywołać błąd odczytu poza granicami i odczytać zawartość pamięci systemu.
  
Numer CVECVE-2024-34101
Krytyczność3,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
OpisPodatność wynika z warunku brzegowego. Osoba atakująca zdalnie może utworzyć specjalnie spreparowany plik PDF, nakłonić ofiarę do jego otwarcia, wywołać błąd odczytu poza granicami i odczytać zawartość pamięci systemu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttp://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb24-29.html