Adobe Flash Player

CVE-2018-15978 – „Out-of-bounds read” – ujawnienie informacji,

  • Adobe Flash Player Desktop Runtime, wersja 31.0.0.122 i wcześniejsze,
  • Adobe Flash Player for Google Chrome, wersja 31.0.0.122 i wcześniejsze,
  • Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11, wersja 31.0.0.122 i wcześniejsze.

Adobe Acrobat and Reader

CVE-2018-15979 – „NTLM SSO hash theft” – ujawnienie informacji,

  • Acrobat DC, wersja 2019.008.20080 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader DC, wersja 2019.008.20080 i wcześniejsze,
  • Acrobat 2017, wersja 2017.011.30105 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader 2017, wersja 2017.011.30105 i wcześniejsze,
  • Acrobat DC (Classic 2015), wersja 2015.006.30456 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader DC (Classic 2015), wersja 2015.006.30456 i wcześniejsze.

Adobe Photoshop CC

CVE-2018-15980 – „Out-of-bounds read” – ujawnienie informacji,

  • Photoshop CC, wersja 19.1.6 i wcześniejsze.

Więcej informacji:
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-39.html
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb18-40.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb18-43.html

Zespół CERT PSE zaleca jak najszybsze zapoznanie się informacjami oraz instalację aktualizacji.