ProduktCisco Jabber
Numer CVECVE-2020-26085
CVE-2020-27127
CVE-2020-27132
CVE-2020-27133
CVE-2020-27134
Krytyczność9.9 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuki mogą pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnych programów w podstawowym systemie operacyjnym (OS) z podwyższonymi uprawnieniami lub uzyskanie dostępu do poufnych informacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-ZktzjpgO