ProduktCisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers, z podatną wersją Cisco IOS XR Software, wersje wcześniejsze niż 6.7.2 lub 7.1.2
Numer CVECVE-2020-26070
Krytyczność8.6 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisLuka jest spowodowana nieprawidłową alokacją zasobów, gdy urządzenie, którego dotyczy luka, przetwarza ruch sieciowy w trybie przełączania oprogramowania (punted). Atakujący może wykorzystać tę lukę, wysyłając określone strumienie jednostek danych protokołu (PDU) warstwy 2 lub warstwy 3 do urządzenia, którego dotyczy luka, co może pozwolić mu wywołanie warunku domowy usługi DoS.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xr-cp-dos-ej8VB9QY