ProduktRed Hat CodeReady Linux Builder for x86_64 – Extended Update Support: 8.6
Red Hat Enterprise Linux Server – TUS: 8.6
Red Hat Enterprise Linux Server – AUS: 8.6
Red Hat Enterprise Linux for x86_64 – Extended Update Support: 8.6 dotnet3.1 (Red Hat package): 3.1.417-1.el8_5
Red Hat CodeReady Linux Builder for x86_64: 8.0
Red Hat Enterprise Linux for x86_64: 8.0
CVECVE-2022-0613
Krytyczność6.5 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
OpisOsoba atakująca zdalnie może manipulować wartościami, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do aplikacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://access.redhat.com/errata/RHBA-2022:1386