Adobe poinformowała o wydaniu aktualizacji dla Adobe Flash Player dla Windows, macOS, Linux and Chrome OS. W aktualizacji poprawiono krytyczne podatności bezpieczeństwa dla 29.0.0.171 i wcześniejszych wersji. Krytyczne podatności umożliwiają zdalne wywołanie kodu lub eskalację uprawnień.

Szczególnie groźna jest podatność biblioteki mediów:
CVE-2018-5002

Ataki te maja wpływ na dokumenty Office rozpowszechniane drogą mailową.

CERT PSE zachęca użytkowników i administratorów do zapoznania się z biuletynem bezpieczeństwa i zastosowanie niezbędnych aktualizacji.

Źródło: Biuletyn bezpieczeństwa Adobe