ProduktMagento Commerce < 2.3.4
Magento Open Source < 2.3.4
Magento Commerce < 2.2.11   
Magento Open Source < 2.2.11
Magento Enterprise Edition < 1.14.4.4  
Magento Community Edition < 1.9.4.4
Numer CVECVE-2020-3715 
CVE-2020-3758
Krytyczność6.1 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisLuka typu “Stored cross-site scripting” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb20-02.html
ProduktMagento Commerce < 2.3.4
Magento Open Source < 2.3.4
Magento Commerce < 2.2.11   
Magento Open Source < 2.2.11
Magento Enterprise Edition < 1.14.4.4  
Magento Community Edition < 1.9.4.4
Numer CVECVE-2020-3716
Krytyczność9.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDeserializacja niezaufanych danych może umożliwić zdalne wykonanie kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb20-02.html
ProduktMagento Commerce < 2.3.4
Magento Open Source < 2.3.4
Magento Commerce < 2.2.11   
Magento Open Source < 2.2.11
Magento Enterprise Edition < 1.14.4.4  
Magento Community Edition < 1.9.4.4
Numer CVECVE-2020-3717
Krytyczność5.3 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisLuka typu “Path traversal” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb20-02.html
ProduktMagento Commerce < 2.3.4
Magento Open Source < 2.3.4
Magento Commerce < 2.2.11   
Magento Open Source < 2.2.11
Magento Enterprise Edition < 1.14.4.4  
Magento Community Edition < 1.9.4.4
Numer CVECVE-2020-3718
Krytyczność9.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOminięcie zabezpieczeń umożliwia wykonanie dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb20-02.html
ProduktMagento Commerce < 2.3.4
Magento Open Source < 2.3.4
Magento Commerce < 2.2.11   
Magento Open Source < 2.2.11
Magento Enterprise Edition < 1.14.4.4  
Magento Community Edition < 1.9.4.4
Numer CVECVE-2020-3719
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka typu “SQL injection” umożliwia ujawnienie wrażliwych informacji.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb20-02.html