VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0002

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0001

ProduktWorkspace ONE SDKWorkspace ONE BoxerWorkspace ONE ContentWorkspace ONE SDK Plugin for Apache CordovaWorkspace ONE Intelligent HubWorkspace ONE NotebookWorkspace ONE PeopleWorkspace ONE PIV-DWorkspace ONE WebWorkspace ONE SDK Plugin for Xamarin Numer...
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0002

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2019-0023

ProduktVMware Workstation ProVMware Horizon View Agent Numer CVECVE-2019-5539 Krytyczność6.3 / 10Wektor CVSS AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:NOpisLuka w zabezpieczeniach polegającą na przejęciu biblioteki DLL ze względu na niewłaściwe ładowanie przez Cortado...
VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2020-0002

VMware publikuje biuletyn bezpieczeństwa VMSA-2019-0022

Firma VMware opublikowała nowy biuletyn bezpieczeństwa: VMSA-2019-0022. Podatności: CVE-2019-5544 – OpenSLP stosowany w ESXi i urządzeniach Horizon DaaS ma problem z nadpisywaniem sterty. Podatne produkty: VMware ESXi VMware Horizon DaaS CERT PSE zachęca...