Produkt Intel® VTune™ Amplifier for Windows przed aktualizacją 8.
Numer CVE CVE-2019-14613
Krytyczność8.2 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisNiewłaściwa kontrola dostępu do sterownika może umożliwić lokalnemu użytkownikowi podwyższenie uprawnień.
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00325.html

Produkty 3rd Generation Intel® Core™ Processors *
4th Generation Intel® Core™ Processors *
6th Generation Intel® Core™ Processors
7th Generation Intel® Core™ Processors
8th Generation Intel® Core™ Processors
9th Generation Intel® Core™ Processors
10th Generation Intel® Core™ Processors
Intel® Xeon® Processor E3 v2 Family *
Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family *
Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family
Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family
Intel® Xeon® Processor E-2100 Family
Intel® Xeon® Processor E-2200 Family
Intel® Pentium® Processor A1000 Series *
Intel® Pentium® Processor 2000 Series *
Intel® Pentium® Processor 3500 Series *
Intel® Pentium® Processor 4000 Series
Intel® Pentium® Processor G2000 Series *
Intel® Pentium® Processor G3000 Series *
Intel® Pentium® Processor G4000 Series
Intel® Pentium® Processor J2000 Series *
Intel® Pentium® Processor J3000 Series
Intel® Pentium® Processor J4000 Series
Intel® Pentium® Processor N3500 Series *
Intel® Pentium® Processor N3700 Series
Intel® Pentium® Processor N4000 Series
Intel® Pentium® Processor Silver Series
Intel® Pentium® Processor Gold Series
Intel® Celeron® Processor 927UE *
Intel® Celeron® Processor 1000 Series *
Intel® Celeron® Processor 2000 Series
Intel® Celeron® Processor 3800 Series
Intel® Celeron® Processor 3900 Series
Intel® Celeron® Processor 4000 Series
Intel® Celeron® Processor 5000 Series
Intel® Celeron® Processor G1000 Series *
Intel® Celeron® Processor G3000 Series
Intel® Celeron® Processor G4000 Series
Intel® Celeron® Processor J1000 Series *
Intel® Celeron® Processor J3000 Series
Intel® Celeron® Processor J4000 Series
Intel® Celeron® Processor N2000 Series *
Intel® Celeron® Processor N3000 Series
Intel® Celeron® Processor N4000 Series
Intel® Celeron® Processor G3900 Series
Intel® Celeron® Processor G4900 Series
Intel® Atom® Processor A Series
Intel® Atom® Processor E Series *
Intel® Atom® Processor X Series
Intel® Atom® Processor Z Series *
Numer CVE CVE-2019-14615
Krytyczność6.3 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:N/A:N
OpisNiewłaściwa kontrola przepływu w procesorach Intel z procesorem graficznym Intela może pozwolić lokalnemu użytkownikowi na ujawnienie danych.
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00314.html

ProduktIntel® SNMP Subagent Stand-Alone Advisory for Windows* wszystkie wersje
Numer CVE CVE-2019-14600
Krytyczność6.5 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd wyszukiwania ścieżki w instalatorze może pozwolić lokalnemu użytkownikowi na zwiększenie uprawnień.
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00300.html

Produkt Intel® RWC 3 for Windows* wersje przed 7.010.009.000.
Numer CVE CVE-2019-14601
Krytyczność6.7 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNiepoprawne uprawnienia instalatora mogą pozwolić lokalnemu użytkownikowi na zwiększenie uprawnień.
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00308.html

ProduktIntel® Chipset Device Software INF Utility wersje do 10.1.18
Numer CVE CVE-2019-14596
Krytyczność5.9 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisNiewłaściwa kontrola dostępu w instalatorze Intel(R) Chipset Device Software INF Utility może pozwolić użytkownikowi z dostępem lokalnym na wywołanie stanu odmowy dostępu (DoS)
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00306.html

Produkt Intel® DAAL przed wersją 2020 Gold
Numer CVE CVE-2019-14629
Krytyczność3.9 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N
OpisNiewłaściwe uprawnienia mogą umożliwić uwierzytelnionemu użytkownikowi ujawnienie informacji
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00332.html