ProduktModicon M580 < v2.80
Modicon M340 < v3.01
Modicon Premium < v3.20
Modicon Quantum < v3.60
Numer CVECVE-2019-6857
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka może spowodować warunek odmowy usługi (Dos) podczas odczytu określonych bloków pamięci za pomocą Modbus TCP.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-016-01
ProduktModicon M580 < v2.80
Modicon M340 < v3.01
Modicon Premium < v3.20
Modicon Quantum < v3.52
Numer CVECVE-2019-6856
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka może spowodować warunek odmowy usługi (Dos) podczas zapisu określonych bloków w pamięci za pomocą Modbus TCP.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-016-01
ProduktModicon M580 < v2.80
Modicon M340 < v3.01
Modicon Premium < v3.20
Modicon Quantum < v3.52
Numer CVECVE-2018-7794
Krytyczność5.9 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka może spowodować warunek odmowy usługi (Dos) podczas odczytu danych z niepoprawnym indeksem za pomocą Modbus TCP.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-016-01