Dostępna poprawka bezpieczeństwa do Apache Struts

Dostępna poprawka bezpieczeństwa do Apache Struts

Apache Software Foundation poinformowała o wydaniu poprawki bezpieczeństwa do znanej od 2008 roku podatności w framework’u Apache Struts. Podatność dotyczy wtyczki służącej do obsługi komunikacji REST i umożliwia zdalne wywołanie kodu w aplikacjach budowanych za...