Opis Podatności:

  • CVE-2018-0651 – poprzez przepełnienie bufora może dojść do zatrzymania funkcji zarządzania licencjami lub wykonania dowolnego kodu.

Produkty, których dotyczą podatności:

  • ASTPLANNER: wersja R15.01 i wczesniejsze,
  • iDefine dla ProSafe-RS: wersja R1.16.3 i wczesniejsze,
  • STARDOM: VDS wersja R7.50 i wczesniejsze oraz FCN/FCJ Simulator wersja R4.20 i wczesniejsze,
  • TriFellows: wersja 5.04 i wczesniejsze.

Więcej informacji:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-233-01