ProductFirefox < 103
Firefox ESR < 102.1
Firefox ESR < 91.2
Mozilla Thunderbird < 102.1.0 dotyczy CVE-2022-2505
Numer CVECVE-2022-2505
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu granicznego podczas przetwarzania treści HTML. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, spowodować uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
Numer CVECVE-2022-36317
Krytyczność6.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka istnieje z powodu niewystarczającej weryfikacji adresów URL. Zdalny atakujący może nakłonić ofiarę do kliknięcia bardzo długiego łącza i zawieszenia przeglądarki. Z powodu przywracania sesji może to prowadzić do trwałej odmowy usługi.
  
Numer CVECVE-2022-36320
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka wynika z błędu granicznego podczas przetwarzania treści HTML. Zdalny atakujący może stworzyć specjalnie spreparowaną stronę internetową, nakłonić ofiarę do jej otwarcia, spowodować uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
AktualizacjaTAK
LinkSecurity Vulnerabilities fixed in Firefox ESR 102.1 Security Vulnerabilities fixed in Firefox ESR 91.12 Security Vulnerabilities fixed in Firefox 103 Security Vulnerabilities fixed in Thunderbird 102.1