ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Rockwell Automation

Producent: Rockwell Automation

Skuteczne wykorzystanie tej usterki może umożliwić zdalnemu atakującemu ograniczenie komunikacji lub odmowę usługi.

Podatności:

  • CVE-2018-18981-Zdalny nieuwierzytelniony użytkownik może wysyłać pakiety do portów usług powodując zużycie pamięci co może doprowadzić do ograniczeń w działaniu usług 

Podatne produnkty:

  • FactoryTalk Services Platform, v2.90 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-331-02