ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Rockwell Automation.

Producent: Rockwell Automation

Podatności:

  • CVE-2018-19282zdalny, nieuwierzytelniony atakujący może wielokrotnie wysyłać określone pakiety CIP do odpowiedniego napędu PowerFlex 525, co może powodować zakłócenia w dostępności urządzenia.

Podatne produkty:

  • Sterowniki PowerFlex 525 AC z wbudowanym EtherNet / IP wersja 5.001 i wcześniejsze.

Więcej informacji:  https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-087-01