ICS-CERT poinformował o podatności w produkcie Advantech

Producent: Advantech

Podatności:

  • CVE-2018-18999 -brak poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych może umożliwić atakującemu przepełnienie buffora

Podatne produnkty:

  • WebAccess/SCADA Versja 8.3.2 zainstalowana na Windows 2008 R2 SP1.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-352-02