ProductSeria GOT2000     
Model GT27: wszystkie wersje     
Model GT25: wszystkie wersje     
Model GT21: wszystkie wersje         
GT2107-WTBD: wszystkie wersje         
GT2107-WTSD: wszystkie wersje
GOT SIMPLE SERIES     
Model GS21        
GS2110-WTBD-N: Wszystkie wersje        
GS2107-WTBD-N: Wszystkie wersje
Numer CVECVE-2021-20590
Krytyczność5.9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisW funkcji VNC serii GOT2000 i serii GOT SIMPLE istnieje luka umożliwiająca obejście uwierzytelniania hasła, wynikająca z nieprawidłowego uwierzytelniania.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-112-02