ProduktAllen-Bradley MicroLogix 1100, wersja 1.0
Numer CVECVE-2020-6111
Krytyczność7.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka związana z przetwarzaniem pakietów ICMP o nieprawidłowej długości IPv4 w MicroLogix 1100. Pozwala zdalnemu, nieuwierzytelnionemu atakującemu na wysłanie zniekształconych pakietów, co prowadzić może do warunku odmowy usługi (DoS).
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-047-02