ProduktOprogramowanie FactoryTalk Linx Enterprise: wersje 6.20, 6.21 i 6.30
Ulepszony interfejs HIM (eHIM) dla PowerFlex 6000T: wersja 1.001
Oprogramowanie Connected Components Workbench: wersje 11, 12, 13 i 20
FactoryTalk View Site Edition: Wersja 13
Numer CVECVE-2022-1096
Krytyczność4.0/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:L
OpisFirma Rockwell Automation została poinformowana o podatności innej firmy, która występuje w obecnie używanych komponentach wielu dostawców. Ze względu na sposób, w jaki firma Rockwell Automation korzysta z przeglądarki internetowej Chromium, wykorzystanie tej luki może spowodować chwilową niedostępność produktów, których dotyczy problem. W rezultacie wynik CVSS został dostosowany, aby odzwierciedlić, w jaki sposób ta luka wpływa na te produkty Rockwell.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-209-01