ProduktGOT2000 seria        
GT27 model: wszystkie wersje        
GT25 model: wszystkie wersje        
GT23 model: wszystkie wersje        
GT21 model: wszystkie wersje
GOT SIMPLE seria        
GS21 model: wszystkie wersje
GT Soft
GOT2000: wszystkie wersje
Numer CVECVE-2021-20601
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest podatny na podatność na manipulowanie informacjami, która może umożliwić osobie atakującej wysłanie złośliwego pakietu w celu przepisania wartości urządzenia i niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-320-02