ProduktGT SoftGOT2000: Wersja 1.275M
Numer CVECVE-2022-0778
Krytyczność7.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
AktualizacjaTAK
OpisLuka w OpenSSL stwarza możliwość nieskończonej pętli w produkcie, którego dotyczy luka, co może prowadzić do odmowy usługi.
  
CVECVE-2022-1292
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w OpenSSL stwarza możliwość wstrzyknięcia poleceń systemu operacyjnego w zaatakowanym produkcie, co może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-221-01