ProduktJohnson Controls Metasys ADS, ADX, OAS z MUI: wersja 10
Johnson Controls Metasys ADS, ADX, OAS z MUI: wersja 11
Numer CVECVE-2021-36200
Krytyczność5.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisW pewnych okolicznościach nieuwierzytelniony użytkownik może uzyskać dostęp do internetowego interfejsu API Metasys ADS/ADX/OAS i wyliczyć użytkowników.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-202-02