ProduktWebAccess: wersja 9.02 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-38408
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka przepełnienia bufora oparta na stosie spowodowana brakiem poprawnej walidacji długości danych dostarczonych przez użytkownika może umożliwić zdalne wykonanie kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-245-03