Produkte-Design: Wszystkie wersje przed 1.12.2.0006
Numer CVECVE-2022-28702
Krytyczność6.1/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H
OpisNieprawidłowe uprawnienia domyślne w produkcie, którego dotyczy problem, powodują odmowę usługi na komputerze docelowym, na którym jest zainstalowany produkt, którego dotyczy problem, po ponownym uruchomieniu.
  
Numer CVECVE-2022-29483
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowe domyślne uprawnienia w produkcie, którego dotyczy problem, umożliwiają osobie atakującej zainstalowanie złośliwego oprogramowania uruchomionego z uprawnieniami SYSTEM.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-179-01