ProduktAlpha7 PC Loader: Wszystkie wersje
Numer CVECVE-2022-1888
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy problem, jest narażony na przepełnienie bufora na stosie podczas przetwarzania specjalnie spreparowanego pliku projektu, co może umożliwić osobie atakującej wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-151-01