ProduktNPort 5110: 2.10
Numer CVEn/a
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisLuka umożliwia zdalnemu napastnikowi złamanie luki w systemie. Luka istnieje z powodu błędu granicznego podczas przetwarzania niezaufanych danych wejściowych. Osoba atakująca zdalnie może wywołać zapis poza granicami i nadpisać pewne wartości w pamięci, aby informacje stały się niedostępne.
  
Numer CVEn/a
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka umożliwia zdalnemu napastnikowi przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (DoS). Luka istnieje z powodu błędu granicznego podczas przetwarzania niezaufanych danych wejściowych. Osoba atakująca zdalnie może wywołać zapis poza granicami i spowodować stan odmowy usługi w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://www.moxa.com/en/support/product-support/security-advisory/nport5110-series-vulnerabilities