ProduktBIG-IP: 13.1.0, 13.1.0.4, 13.1.0.8, 13.1.1, 13.1.1.2, 13.1.3, 13.1.3.2, 13.1.3.4, 13.1.3.5, 13.1.3.6, 13.1.4, 13.1.4.1, 13.1.5, 14.1.0, 14.1.0.2.0.45.4
Hotfix-ENG, 14.1.0.2.0.62.4
Hotfix-ENG, 14.1.0.3.0.79.6-ENG
Hotfix, 14.1.0.3.0.97.6-ENG
Hotfix, 14.1.0.3.0.99.6-ENG
Hotfix, 14.1.0.5.0.15.5-ENG
Hotfix, 14.1.0.5.0.36.5-ENG
Hotfix, 14.1.0.5.0.40.5-ENG
Hotfix, 14.1.0.6.0.11.9-ENG
Hotfix, 14.1.0.6.0.14.9-ENG
Hotfix, 14.1.0.6.0.68.9-ENG
Hotfix, 14.1.0.6.0.70.9-ENG
Hotfix, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.2-0.89.37, 14.1.2.0.11.37-ENG
Hotfix, 14.1.2.0.18.37-ENG
Hotfix, 14.1.2.0.32.37-ENG
Hotfix, 14.1.2.1, 14.1.2.1.0.14.4-ENG  
Hotfix, 14.1.2.1.0.16.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.34.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.46.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.83.4
Hotfix-ENG, 14.1.2.1.0.97.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.99.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.105.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.111.4-ENG  
Hotfix, 14.1.2.1.0.115.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.1.0.122.4-ENG
Hotfix, 14.1.2.3, 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6, 14.1.2.7, 14.1.2.8, 14.1.3, 14.1.3.1, 14.1.4, 14.1.4.0.120.11, 14.1.4.2, 14.1.4.3, 14.1.4.4, 14.1.4.5, 14.1.4.6, 14.1.5, 14.1.5.1, 15.1.0, 15.1.0.1, 15.1.0.2, 15.1.0.4, 15.1.0.5, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.2.1, 15.1.3, 15.1.3.1, 15.1.4, 15.1.4.1, 15.1.5, 15.1.5.1, 15.1.6, 15.1.6.1, 16.1.0, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.2.1, 16.1.2.2, 16.1.3, 16.1.3.1, 17.0.0, 17.0.0.1
CVECVE-2022-25647
Krytyczność7.5 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie może przekazać do aplikacji specjalnie spreparowane dane i przeprowadzić atak typu „odmowa usługi”.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://support.f5.com/csp/article/K00994461
  
ProduktBIG-IQ Centralized Management: 7.1.0, 7.1.0.3, 8.0.0, 8.0.0.1, 8.2.0
CVECVE-2022-25647
Krytyczność7.5 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie może przekazać do aplikacji specjalnie spreparowane dane i przeprowadzić atak typu „odmowa usługi”.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://support.f5.com/csp/article/K00994461