ProduktAdobe Photoshop, wersja 22.1 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-21006
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka związana z przepełnieniem bufora na stercie może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb21-01.html
ProduktAdobe Illustrator, wersja 25.0 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-21007
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka związana z niekontrolowaną ścieżką wyszukiwania może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb21-02.html
ProduktAdobe Animate, wersja 21.0 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-21008
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka związana z niekontrolowaną ścieżką wyszukiwania może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb21-03.html
ProduktAdobe Campaign Classic, wersja Gold Standard 10 i wcześniejsze
Adobe Campaign Classic, wersja 20.3.1 i wcześniejsze
Adobe Campaign Classic, wersja 20.2.3 i wcześniejsze
Adobe Campaign Classic, wersja 20.1.3 i wcześniejsze
Adobe Campaign Classic, wersja 19.2.3 i wcześniejsze
Adobe Campaign Classic, wersja 19.1.7 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-21009
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka typu Server-side request forgery (SSRF) może pozwolić atakującemu na ujawnienie poufnych informacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/campaign/apsb21-04.html
ProduktAdobe InCopy, wersja 15.1.3 i wcześniejsza
Numer CVECVE-2021-21010
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka związana z niekontrolowaną ścieżką wyszukiwania może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/incopy/apsb21-05.html
ProduktAdobe Captivate, wersja 11.5.1.499 i wcześniejsza
Numer CVECVE-2021-21011
KrytycznośćWysoka
OpisLuka związana z niekontrolowaną ścieżką wyszukiwania może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/captivate/apsb21-06.html
ProduktAdobe Bridge, wersja 11.0 i wcześniejsza
Numer CVECVE-2021-21012
CVE-2021-21013
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka typu out-of-bounds write może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-07.html