ProduktAdobe Campaign Classic, wersja 20.1 i wcześniejsze
Numer CVE CVE-2020-9666
Krytyczność Wysoka
Opis Luka typu “out-of-bounds read” może prowadzić do ujawnienia poufnych danych.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/campaign/apsb20-34.html
ProduktAdobe After Effects, wersja 17.1 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-9661
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka typu “out-of-bounds read” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-9660
CVE-2020-9662
Krytyczność Krytyczna
Opis Luka typu “out-of-bounds write” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-9637
CVE-2020-9638
Krytyczność Krytyczna
Opis Przepełnienie na stercie może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb20-35.html
ProduktAdobe Premiere Pro, wersja 14.2 i wcześniejsze 
Numer CVECVE-2020-9653
CVE-2020-9654
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka typu “out-of-bounds write” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-9652
Krytyczność Krytyczna
Opis Luka typu “out-of-bounds read” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro/apsb20-38.html
ProduktAdobe Premiere Rush, wersja 1.5.12 i wcześniejsze     
Numer CVECVE-2020-9656
CVE-2020-9657
KrytycznośćKrytyczna
OpisLuka typu “out-of-bounds write” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-9655
Krytyczność Krytyczna
Opis Luka typu “out-of-bounds read” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/premiere_rush/apsb20-39.html
ProduktAdobe Audition, wersja 13.0.6 i wcześniejsze
Numer CVE CVE-2020-9658
CVE-2020-9659
Krytyczność Krytyczna
Opis Luka typu “out-of-bounds write” może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/audition/apsb20-40.html
ProduktIllustrator 2020, wersja 24.1.2 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-9642
KrytycznośćKrytyczna
OpisBłędy w buforze mogą prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Numer CVE CVE-2020-9575
CVE-2020-9641
CVE-2020-9640
CVE-2020-9639
Krytyczność Krytyczna
Opis Uszkodzenie pamięci może prowadzić do wykonania dowolnego kodu.
Linkhttps://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb20-37.html